По 330 касови апарата на час трябва да се свързват с информационната система на НАП, така че да бъдат спазени сроковете и до края на март 2012 г. всички фискални устройства да имат дистанционна връзка с данъчните, съобщиха от приходната агенция.

Последните промени в Наредбата за отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства удължиха срока за осигуряването на електронна връзка за по-голямата част от регистрираните по ДДС търговци до края на март 2012 г.

Тогава обаче изтича и срокът, в който всички останали фискални устройства трябва да са вързани с данъчните.

Това на практика означава, че около 470 000 касови апарата ще трябва да се свържат с НАП в оставащите около 1400 работни часа до изтичането на крайния срок, напомнят от приходната агенция.

Затова от НАП призовават своите клиенти да не изчакват, защото колкото повече приближават крайните срокове, толкова повече се удължава и времето, за което технологично ще става връзката с агенцията.

В тази връзка данъчните осигуряват софтуер за проверка на възможността касовите апарати да бъдат доработени, за да се свържат със системата на НАП. По този начин търговците ще разберат дали могат да подобрят касовите си устройства, или ще трябва да закупят нави.

25 639 касови устройства вече имат дистанционна връзка с информационната система на НАП.

До края на август 2011 г. се очаква техният брой да нарасне, тъй като тогава изтича срокът, в който всички регистрирани по ДДС аптеки и дрогерии ще трябва да осигурят връзката на фискалните си устройства с НАП. До този момент това са направили 791 аптеки и дрогерии.