ПУСКАНЕ НА КАСОВИЯ АПАРАТ – Натиска се бутона ON с леко задържане.

I. ПРОДАЖБИ:

1. След като включим касовия апарат натискаме бутон 1, пак 1, и TOTAL. На дисплея се появява: 0,00

2. Избираме сумата от цифровата клавиатура.

3. Избираме група или стока  т.е. един от бутоните DP1, DP2, DP3 или DP4.

4. Натискаме бутон TOTAL за да приключим касовия бон.

II. ПРОДАЖБИ ОТ ГРУПА 4 НАГОРЕ:

1. След като включим касовия апарат натискаме бутон 1, пак 1 и ТОТАЛ. На дисплея се появява: 0,00

2. Избираме сумата от цифровата клавиатура

3. Натискаме бутон SHIFT (Дебела стрелка) и DP1 (за 5 група), DP2 (за 6-та група) и т.н.

4. Натискаме ТОТАЛ за да приключим касовия бон.

Корекции:
1. Корекции преди да е натиснат бутон  DP1, DP2, DP3 или DP4 се правят след натискане на бутона С. Той изчиства само изписаното на дисплея.

2. Корекции след като е натиснат бутон  DP1, DP2, DP3 или DP4 се правят след натискане на бутон VD. Той изчиства последната продажба в бона т.е. ако сме пуснали 10 лв. от първа група ( DP1) и после 20 лв. от втора група (DP2) и натиснем бутона VD на дисплея ще видим -20 т.е. ще са анулирани 20 лв. от втора група  (DP2). За да анулираме и сумата от DP1 е необходимо да направим т.нар.дълбок войд – натискаме бутон „Дебела стрелка“, след което бутон VD и на екрана излиза съобщение, което иска да потвърдим анулирането на бележката с натискане на бутон TOTAL.

3. С бутона STL проверяваме междинната сума в бона т.е. след корекциите, които сме направили, натискаме STL и ако всички продажби в бона са отказани, трябва да видим на дисплея „МЕЖДИННА СУМА 0,00“.

4. Приключваме бона с TOTAL. Ако всичко е направено вярно, трябва бона да е на стойност 0,00 лв.
АНУЛИРАНЕ НА КАСОВ БОН СЛЕД НАТИСКАНЕ НА БУТОНА TOTAL, СТАВА САМО СЪС СТОРНО КОЧАН !!!
II.ДНЕВЕН ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ(ЗА КАСОВАТА КНИГА):

1. От положение « ГЛАВНО МЕНЮ »  натискаме – 3, 30, TOTAL, за да влезем в режим Z отчети.

2. Натискаме още веднъж TOTAL, за да пуснем отчета.
III.ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ (МЕСЕЧЕН, ГОДИШЕН И Т.Н.)

Фискалната памет може да бъде отчитана с установените стандартни клавишни последователности. За целта се избира режим X или Z (съгласно описаното по-горе). Могат да се извеждат следните отчети на блокове от фискалната памет:    От положение « ГЛАВНО МЕНЮ » НАТИСКАМЕ 2,30,ТОТАЛ и следваме последователността от картинката:

Пример 1: Как да пуснем годишен отчет за 2009 г.?
От положение « ГЛАВНО МЕНЮ »  натискаме – 2, 30, TОТАL, за да влезем в режим X отчети.
1, 1, STL 0, 1, 0, 1, 0, 9, X, 3, 1, 1, 2, 0, 9, VD
Пример 2: Как да пуснем месечен отчет за януари 2010 г.?
От положение « ГЛАВНО МЕНЮ »  натискаме – 2, 30, TОТАL, за да влезем в режим X отчети.
1, 1, STL 0, 1, 0, 1, 1, 0, X, 3, 1, 0, 1, 1, 0, VD

IV.ДНЕВЕН ОТЧЕТ БЕЗ НУЛИРАНЕ:
1. От положение « ГЛАВНО МЕНЮ »  натискаме – 2, 30, TОТАЛL, за да влезем в режим X отчети.

2. Натискаме още веднъж TОТАL, за да пуснем отчета.
ВАЖНО: Ако ни свърши хартията по време на печат, на дисплея се появява надпис ВНИМАНИЕ, НЯМА ХАРТИЯ. ЗАРЕДИ И НАТИС.(С)

1. Поставяме нова ролка и натискаме бутон „С“ и продължаваме работа.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВИЯ АПАРАТ:

От главното меню натискаме бутон 0