Копието на касовите бележки би могло да Ви помогне да контролирате работата на Вашите служители и съответно, ако има разминаване в сумите за деня, месеца или годината.

След като включите апарата е необходимо да отидете със стрелките до меню “ЧЕТЕНЕ”.

 1. Натиснете бутон OK.
 2. Въведете паролата 9999.
 3. Натиснете отново ОК.

На екрана на касовия апарат ще видите {ПЕЧАТ КЛЕН}.

За да разпечатате справка по номер на касова бележка (примерно от 123456 до 432151)

Натискате следните бутони в последователност:

 1. Бутон 1
 2. Бутон STL
 3. Въвеждате начален номер на документ примерно 123456
 4. Бутон QTY
 5. Въвеждате краен номер на документ примерно 432151
 6. Бутон VD

След натискане на бутон VD, касовия апарат ще изпечата касовите бележки в този интервал от документи.

За да разпечатате всички касови бележки по номера за Дневни финансови отчети

 1. Бутон 2
 2. Бутон STL
 3. Въвеждате начален номер на дневет финасов отчет (144)
 4. Бутон QTY
 5. Въвеждате краен номер  на дневет финасов отчет (146)
 6. Бутон VD

След натискане на бутон VD, касовия апарат ще изпечата фискалните касови бележки включени в посочените дневни финансови отчети.

За да разпечатате всички касови бележки по дати

 1. Бутон 3
 2. Бутон STL
 3. Въвеждате начален номер за дата (01012014)
 4. Бутон QTY
 5. Въвеждате краен номер за дата (31122014)
 6. Бутон VD

Всички отпечатани касови бележки имат означение “КОПИЕ”