Не! Освен че, в търговския обект трябва да има регистриран касов апарат, търговецът има задължение, едновременно с получаване на плащането, да предостави на клиента издадената фискална касова бележка.