Много често до моята маса/ сергия или друг временен търговски обект не е осигурено електрическо захранване. Това дава ли ми право да не използвам касов апарат, а само касови бележки от кочан?

Не! Съществуват много модели фискални устройства, работещи с батерии, които могат да се зареждат многократно. Използването на касови бележки от кочан е допустимо само при наличие на касов апарат, който е повреден, приет за ремонт по надлежния ред, и то в определените срокове.

Със закупуването и регистрирането на фискално устройство и наличието му на експлоатираната от мен маса/сергия, изчерпват ли се моите задълженията ?

Не! Освен че, в търговския обект трябва да има регистриран касов апарат, търговецът има задължение, едновременно с получаване на плащането, да предостави на клиента издадената фискална касова бележка.

Отпечатване на копие на бележка от касов апарат Daisy Perfect S KL

Копието на касовите бележки би могло да Ви помогне да контролирате работата на Вашите служители и съответно, ако има разминаване в сумите за деня, месеца или годината. След като включите апарата е необходимо да отидете със стрелките до меню “ЧЕТЕНЕ”. Натиснете бутон OK. Въведете паролата 9999. Натиснете отново ОК. На Прочетете повече…

Обучение за работа с касов апарат DAISY PERFECT S-KL

ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ DAISY PERFECT S-KL   ПУСКАНЕ НА КАСОВИЯ АПАРАТ – Задържаме червения бутон докато на екрана видим ГЛАВНО МЕНЮ. Със стрелките надолу и нагоре се избират режимите на работа.  I. ПРОДАЖБИ От положение РЕГИСТРАЦИЯ натискаме бутон ОК. Въвеждаме парола 1, потвърждаваме с ОК На дисплея се появява: 0,00 Избираме сумата. Избираме група т.е. един от бутоните 01, Прочетете повече…

Каква е процедурата при смяна на фискална памет

Смяна на фискална памет/ извеждане от експлоатация и дерегистрация/ в новите касови апарати / фискални принтери, който имат връзка са НАП ,се прави при следните случаи: Препълване на фискалната памет *ПЪЛНА ФП* Смяна на собственика *СМЯНА СОБСТВЕНОСТ* Прекратяване на регистрация, по инициатива на лицето по чл.3. Бракуване. Повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането и. Грешка в блок на фискалната памет Прочетете повече…

Връщане на стока при работа с касов апарат Датекс МР-55 KL

Касовият апарат дава възможност за връщане на стока, като тя се замени с друга (функцията е активна само в търговски режим ).Общата сума на касовата бележка, в която се извършва замяната неможе да е по-малка от 0 (отрицателна стойност).Връщането на артикул се извършва с помощта на операцията “Дълбок Войд”. Пример: Заменя се Прочетете повече…

Как да изберем добър сервиз за касови апарати?

Този въпрос вълнува много търговски компании, които са изправени пред избора на сервизен център за фискални устройства. Отговорът на този въпрос може да стане изключително труден, когато от това зависят приходите на една компания. Сами си давате сметка, какво губи собственика на фирмата, когато търговския обект спре работа поради технически проблем макар и Прочетете повече…

Режим “Отчети” на касов апарат Daisy Expert-01 KL

В отчетите се съдържа информация за всички продажби, движението на стоките и паричните средства.Отчетите могат да се разпечатат в следните режими: В режим Контролно четене (Х отчети без нулиране) “ЧЕТЕНЕ”, в произволен момент можете да разпечатвате Х отчети, които са изцяло информационни.Тези отчети четат информацията от Оперативната памет на касовия апарат, като е важно Прочетете повече…

Баркод – какво представлява и видове баркодове.

Баркод (още бар код, бар-код, щрих код, щрих маркировка) е система за кодиране на стокови единици в промишлеността и търговията, която предоставя информация за производителя и артикула, служи за проследяване на стокооборота и търсенето на стоките, както и следи за изправността на фирмите като данъкоплатци. Баркод е също и машинно разбираемата Прочетете повече…

Режим “РЕСТОРАНТ” на касов апарат Датекс DP-55KL

В ресторантски режим на работа в касовия апарат може да работи с 5000 предварително програмирани артикула. Касовият апарат дава възможност да се работи с до 128 едновременно отворени сметки, във всяка от които да има до 128 регистрирани позиции. Всеки регистриран артикул заема нова позиция в сметката, ако за тази Прочетете повече…