Не! Съществуват много модели фискални устройства, работещи с батерии, които могат да се зареждат многократно. Използването на касови бележки от кочан е допустимо само при наличие на касов апарат, който е повреден, приет за ремонт по надлежния ред, и то в определените срокове.