ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ DAISY PERFECT S-KL

 

ПУСКАНЕ НА КАСОВИЯ АПАРАТ –

Задържаме червения бутон докато на екрана видим ГЛАВНО МЕНЮ.
Със стрелките надолу и нагоре се избират режимите на работа.

 I. ПРОДАЖБИ

 1. От положение РЕГИСТРАЦИЯ натискаме бутон ОК.
 2. Въвеждаме парола 1, потвърждаваме с ОК
 3. На дисплея се появява: 0,00
 4. Избираме сумата.
 5. Избираме група т.е. един от бутоните 01, 02, 03
 6. Натискаме TL за да приключим касовия бон.

ПРИМЕР: Как да пуснем касов бон за 10 лв.?

 1.От положение Регистрация натискаме ОК -1- ОК за да влезем в режим продажби. Ако вече сме в този режим и на дисплея виждаме 0,00 направо преминаваме към точка 2.

 1. Избираме сума – 10,
 2. Избираме група – 01,
 3. Приключваме бона – TL

Il. ПРОДАЖБИ OT ГРУПА 4 НАГОРЕ:

 1.  От положение РЕГИСТРАЦИЯ натискаме бутони ОК ,1 и ОК На дисплея се появява: 0,00
 2. Избираме сумата и натискаме D+ ,избираме номер на групата
 3. Натискаме ОК  и ТОТАЛ ,за да приключим касовия бон.

Корекции:

 1. Корекции преди да е натиснат бутон  010203  се правят след натискане на бутона С. Той изчиства само изписаното на дисплея.
 2. Корекции след като е натиснат бутон  010203 се правят след натискане на бутон VD. Той изчиства последната продажба в бона т.е. ако сме пуснали 10 лв. от първа група ( 01) и после 20 лв. от втора група (02) и натиснем бутона VD на дисплея ще видим -20 т.е. ще са анулирани 20 лв. от втора група  (02). Ако натиснем VD още веднъж, на дисплея ще видим -10 т.е. ще анулираме и първата продажба от първа група  ( 01).
 3. С бутона ST проверяваме междинната сума в бона т.е. след корекциите, които сме направили, натискаме ST и ако всички продажби в бона са отказани, трябва да видим на дисплея „МЕЖД. СУМА 0,00“.
 4. Приключваме бона с TOTAL. Ако всичко е направено вярно, трябва бона да е на стойност 0,00 лв.

АНУЛИРАНЕ НА КАСОВ БОН СЛЕД НАТИСКАНЕ НА БУТОНА TOTAL, СТАВА САМО СЪС СТОРНО КОЧАН !!!

II.Режим ЧЕТЕНЕ: ДНЕВЕН ОТЧЕТ БЕЗ НУЛИРАНЕ:

 1. Натискаме бутон BACK и намираме режим Четене.След, което потвърждаваме с ОК,въвеждаме парола 8888 последвана от бутон ОК за да пуснем отчета.

III.Режим НУЛИРАНЕ: ДНЕВЕН ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ:( ЗА КАСОВАТА КНИГА)

 1. Натискаме бутон BACK и със стрелките избираме режим Нулиране и натискаме ОКСлед, което  набираме парола 8888 последвана от бутон ОК
 2. Натискаме още веднъж ОК, за да пуснем отчета.

IV.ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ (МЕСЕЧЕН, ГОДИШЕН И Т.Н.)

 1. Натискаме бутона BACK ,избираме със стрелките ФИСКАЛНА ПАМЕТ
 2. Натискаме ОК,
 3. Въвеждаме парола 9999, потвърждаваме с ОК
 4. Натискаме 11, STL
 5. Избираме началната дата на периода, за който желаем отчет във формат ден, месец, година с по две цифри. Пример: за 01.12.2012 г. Избираме 011212
 6. Натискаме бутон QTY.
 7. Избираме крайната дата на  периода, за който желаем отчет във формат ден, месец, година с по две цифри. Пример: за 31.12.2009 г. Избираме 311209.
 8. Натискаме бутон VD

Пример 1: Как да пуснем годишен отчет за 2009 г.?

Натискаме бутон Back, избираме със срелките  Фискална памет и потвържадаваме с ОК, след което въвеждане парола 9999 последвана от бутон ОК. След това:

1, 1,STL,0, 1, 0, 1, 0, 9, QTY, 3, 1, 1, 2, 0, 9, VD

Изключване на касовия апарат: Задържа се червения бутон докато касата изгасне.