1. Необходимо е да имате актуално състояние на юридическото лице (копие или оригинал).
  2. Печат на фирмата (за да подпечатате бланката с данните за въвеждане в експлоатация).
  3. Необходимо е да попълните бланка с данните за вида дейност, който ще упражнява фирмата, а също и конкретните данни за самия търговски обект.
  4. Трябва да знаете какви стоки или артикулни групи  ще продавате, за да бъдат програмирани първоначално в касовия апарат.