1) Включваме апарата с леко задръжане на бутон ON; На екрана се зарежда “ГЛАВНО МЕНЮ

2) Натискаме последователно 1, 1, TOTAL;

3) След като видим на екрана 0,00 – натискаме 10 (цена) от сивата клавиатура, DP1 (департамент, което е стоката) и с TOTAL приключваме касовата бележка.