От положение ГЛАВНО МЕНЮ избираме:
1) 2, 30, TOTAL;

2) 1, 1, STL, Начална дата (Например: 010611), XКрайна дата (Например: 300611), VD

*В примера е показано как се пуска месечен отчет за месец Юни.