рябва да уведомите предварително сервизната фирма за бъдещата промяна в адреса на обекта.

  1. Попълва паспорта на устройството: причина за препрограмирането, стар адрес и нов адрес на обекта, точна дата и час на програмирането.
  2. Програмира касовият апарат
  3. Регистрира промяната на адреса в данъчният терминал и изпраща данните към НАП
  4. Бележката, удостоверяваща направените промени се прикрепя към паспорта на касовия апарат.
  5. Сервизната фирма издава ново свидетелство за регистрация на касовия апарат с новите данни.
  6. Търговецът е длъжен да отбележи промяната в касовата книга.