При повреда в касовия апарат или фискален принтер е необходимо да направиме следното:

  1. Трябва да намериме договора за сервизно обслужване и да се обадиме на сервизната организация, която поддържа фискалното устройство. В договора задължително има телефонен номер, на който можеме да позвъниме и да се свържеме със сервизната фирма.
  2. След като имаме телефония номер, на който трябва да се обадиме за да съобщим за настъпил проблем с устройството, ни трябват данните за фискалното устройство(касов апарат или  фискален принтер).Необходим е  сериен номер на касовия апарат или фискален принтер, който можеме да видиме или от свидетелството за регистрация на устройството или от паспорта на същото. Най-лесния начин да видиме този сериен номер е на свяка касова бележка, като той се намира най-отдолу в дясно например (DT123456) или (ED123456) или (DY123456).
  3. След като имаме серийния номер трябва да се обадиме на сервиза. Ако имаме проблем, който може за да бъде разрешен по телефона, сервизните специалисти ще Ви помогнат дистанционно, ако не е възможно – устройството трябва да бъде ремонтирано в сервизната база и е необходимо да го занесете до сервиза. Възможно е и сервизен специалист да Ви посети на място, като  това се заплаща допълнително.
  4. Приемане на устройството в сервиз. Сервизът проверява дали сервизните пломби на устройството не са нарушени.Сервизът издава протокол за приемане на устройството за сервиз, попълва паспорта.
  5. След като е установена повредата, сервиза уведомява клиента за състоянието на касовия апарат и направите ремонти.
  6. Клиента взима устройството от сервиза с приемо-предавателен протокол и отново се попълва паспорта на касовия апарат или фискален принтер. Сервизът прави тест на устройството преди клиента да го вземе от сервиза.
  7. Ако потребителят използва система за управление на търговски обект е възможно устройството да бъде инсталирано на място, като това обаче става след допълнителна уговорка.