ПУСКАНЕ НА КАСОВИЯ АПАРАТ – Натиска се бутона ON с леко задържане.

На дисплея се появява надписa OFF. Това е началното състояние на касовия апарат.
Достигането до началното положение на касовия апарат (на дисплея да пише OFF), от който и да е режим, става с бутон „OFF“.

I. РЕЖИМ ПРОДАЖБИ (РЕЖИМ 1):

1. От положение OFF натискаме бутон 1 (РЕЖИМ 1), пак 1(ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРА), и БУТОН TL. На дисплея се появява: 0,00
2. Избираме сумата.
3. Избираме стоковата група(от 1 до 4) т.е. един от бутоните G1, G2, G3 или G4.
4. Натискаме БУТОН TL за да приключим касовия бон.

Il. ПРОДАЖБИ НА АРТИКУЛИ:

1. От положение OFF натискаме БУТОН 1, пак БУТОН1, и БУТОН TL. На дисплея се появява: 0,00
2. Избираме сумата и натискаме БУТОН PRC
3. После номера на групата и БУТОН PLU.
4. Натискаме БУТОН TL за да приключим касовия бон.

Натискаме БУТОН TL за да приключим касовия бон.
Корекции:

1. Корекции преди да е натиснат БУТОН  G1, G2, G3 или G4 се правят след натискане на БУТОН С. Той изчиства само изписаното на дисплея.
2. Корекции след като е натиснат БУТОН  G1, G2, G3 или G4 се правят след натискане на БУТОН VD. Той изчиства последната продажба вКАСОВИЯ БОН т.е. ако сме пуснали 10 лв. от първа група ( G1) и после 20 лв. от втора група (G2) и натиснем БУТОН VD на дисплея ще видим -20 т.е. ще са анулирани 20 лв. от втора група (G2). Ако натиснем БУТОН VD още веднъж, на дисплея ще видим -10 т.е. ще анулираме и първата продажба от първа група ( G1).
3. С БУТОН STL проверяваме междинната сума в КАСОВИЯ БОН т.е. след корекциите, които сме направили, натискаме БУТОН STL и ако всички продажби в бона са отказани, трябва да видим на дисплея „МЕЖДИННА СУМА 0,00“.
4. Приключваме КАСОВИЯ БОН с БУТОН TL. Ако всичко е направено вярно, трябва КАСОВАТА БЕЛЕЖКА да е на стойност 0,00 лв.

АНУЛИРАНЕ НА КАСОВ БОН СЛЕД НАТИСКАНЕ НА БУТОНА TL, СТАВА САМО СЪС СТОРНО КОЧАН !!!

II.ДНЕВЕН ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ (ЗА КАСОВАТА КНИГА) (РЕЖИМ 3):

1. От положение OFF натискаме – 3 (РЕЖИМ 3), 30(ПАРОЛА НА ОПЕРАТОР), БУТОН TL, за да влезем в режим Z отчети.
2. Натискаме още веднъж БУТОН TL, за да пуснем отчета.
3. Първо се отпечатва контролната лента, а след това и самия дневен отчет с нулиране, който се залепва в касовата книга.

III.ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ (МЕСЕЧЕН, ГОДИШЕН И Т.Н.) (РЕЖИМ 2)

1. От положение OFF натискаме – 2 (РЕЖИМ 2), 30 (ПАРОЛА НА ОПЕРАТОР), БУТОН TL, за да влезем в режим X отчети.
2. Натискаме 1, 1, БУТОН STL
3. Избираме началната дата на периода, за който желаем отчет във формат ден, месец, година с по две цифри. Пример: за 01.12.2009 г. Избираме 011209
4. Натискаме БУТОН QtY.
5. Избираме крайната дата на периода, за който желаем отчет във формат ден, месец, година с по две цифри. Пример: за 31.12.2009 г. Избираме 311209.
6. Натискаме бутон VD

Пример 1: Как да пуснем годишен отчет за 2009 г.?

От положение OFF натискаме – 2 (РЕЖИМ 2), 30 (ПАРОЛА НА ОПЕРАТОР), БУТОН TL, за да влезем в режим X отчети.

1, 1, STL 0, 1, 0, 1, 0, 9, БУТОН QtY, 3, 1, 1, 2, 0, 9, VD

Пример 2: Как да пуснем месечен отчет за януари 2010 г.?

От положение OFF натискаме – 2, 30, TL, за да влезем в режим X отчети.

1, 1, БУТОН STL 0, 1, 0, 1, 1, 0, БУТОН QtY, 3, 1, 0, 1, 1, 0, БУТОН VD

IV.ДНЕВЕН ОТЧЕТ БЕЗ НУЛИРАНЕ:

1. От положение OFF натискаме – 2 (РЕЖИМ 2), 30 (ПАРОЛА НА ОПЕРАТОР), БУТОН TL, за да влезем в режим X отчети.
2. Натискаме още веднъж БУТОН TL, за да пуснем отчета.

ВАЖНО: Ако ни свърши хартията по време на печат, на дисплея се появява надпис PF..
1. Поставяме нова ролка и натискаме бутон „стрелка“ (горе в ляво на клавиатурата)
2. На екрана се появява надпис „С“ и ние натискаме бутон „С“, след което сме готови за работа.