ПУСКАНЕ НА КАСОВИЯ АПАРАТ – Натиска се бутона ON с леко задържане.

На дисплея се появява надписa [РЕГ. ………..]

I. ПРОДАЖБИ:

 1. От положение [РЕГ. ………..] натискаме бутони 0,1 и CLK. На дисплея се появява: 0,00
 2. Избираме сумата.
 3. Избираме група т.е. един от бутоните 01, 02, 03 или 04.
 4. Натискаме TL за да приключим касовия бон.

Il. ПРОДАЖБИ OT ГРУПА 4 НАГОРЕ:

 1. От положение [РЕГ. ……….] натискаме бутони 0,1, CLK, и TL. На дисплея се появява: 0,00
 2. Избираме сумата и натискаме ALT и го държим натиснато и избираме бутон 01(Дпт 05) или 02(Дпт 06) или 03(Дпт 07) или 04(Дпт 08)
 3. Натискаме TL за да приключим касовия бон.

 

Натискаме TL за да приключим касовия бон.

Корекции:

 1. Корекции преди да е натиснат бутон 010203 или 04 се правят след натискане на бутона С. Той изчиства само изписаното на дисплея.
 2. Корекции след като е натиснат бутон 010203 или 04 се правят след натискане на бутон VD. Той изчиства последната продажба в бона т.е. ако сме пуснали 10 лв. от първа група ( 01) и после 20 лв. от втора група (02) и натиснем бутона VD на дисплея ще видим -20 т.е. ще са анулирани 20 лв. от втора група (02). Ако натиснем VD още веднъж, на дисплея ще видим -10 т.е. ще анулираме и първата продажба от първа група ( 01).
 3. С бутона ST проверяваме междинната сума в бона т.е. след корекциите, които сме направили, натискаме ST и ако всички продажби в бона са отказани, трябва да видим на дисплея „МЕЖД. СУМА 0,00“.
 4. Приключваме бона с TL. Ако всичко е направено вярно, трябва бона да е на стойност 0,00 лв.

АНУЛИРАНЕ НА КАСОВ БОН СЛЕД НАТИСКАНЕ НА БУТОНА TL, СТАВА САМО СЪС СТОРНО КОЧАН !!

II.Режим ЧЕТЕНЕ: ДНЕВЕН ОТЧЕТ БЕЗ НУЛИРАНЕ:

 1. Натискаме бутон MODE и намираме режим [Четене ……] След, което набираме парола 8888последвана от бутон CLK, за да влезем в режим X отчети.
 2. Натискаме още веднъж TL, за да пуснем отчета.

III.Режим НУЛИРАНЕ: ДНЕВЕН ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ:

 1. Натискаме бутон MODE и намираме режим [Нулиране ……] След, което набираме парола 8888последвана от бутон CLK, за да влезем в режим Z отчети..
 2. Натискаме още веднъж TL, за да пуснем отчета.

Първо се отпечатва контролната лента, а след това и самия дневен отчет с нулиране, който се залепва в касовата книга.

IV.ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ (МЕСЕЧЕН, ГОДИШЕН И Т.Н.)

 1. Натискаме бутона MODE докато не видим на екрана [ФП ……]
 2. Натискаме 9999, CLK.
 3. Натискаме 1, ST
 4. Избираме началната дата на периода, за който желаем отчет във формат ден, месец, година с по две цифри. Пример: за 01.12.2009 г. Избираме 011209
 5. Натискаме бутон QTY.
 6. Избираме крайната дата на периода, за който желаем отчет във формат ден, месец, година с по две цифри. Пример: за 31.12.2009 г. Избираме 311209.
 7. Натискаме бутон VD

Пример 1: Как да пуснем годишен отчет за 2009 г.?

Натискаме бутон MODE, докато не видим на екрана [ФП ……], след което въвеждане парола 9999 последвана от бутон CLK. След това:

1, ST,0, 1, 0, 1, 0, 9, QTY, 3, 1, 1, 2, 0, 9, VD

Пример 2: Как да пуснем месечен отчет за януари 2010 г.?

Натискаме бутон MODE, докато не видим на екрана [ФП ……], след което въвеждане парола 9999 последвана от бутон CLK. След това:

1, ST, 0, 1, 0, 1, 1, 0, X, 3, 1, 0, 1, 1, 0, VD

ВАЖНО: Ако ни свърши хартията по време на печат, на дисплея се появява надпис НЯМА ХАРТИЯ..

 1. Поставяме нова ролка и натискаме бутон и касовият апарат може отново да продулжи работа.