Как да пуснем месечен отчет на касов апарат?

Месечният отчет е задължителен и трябва да бъде пуснат до 7-мо число на съответния месец за предходния. Трябва да се залепи в касовата книга на датата, на която е пуснат, но не по-късно от 7-мо число на месеца. Ако при въвеждане на периода, за който искаме да пуснем отчет няма направени дневни отчети с нулиране, касовия апаратняма да принтира отчет. Периодичните отчети можете да пуснете по следния начин, като периода го въвеждате Вие и може да бъде различен спрямо вашите нужди. Прочетете повече…

Какви услуги включва гаранциония договор на касов апарат?

Вероятно това интересува всички, които ползват нови касови апарати, тъй като гаранцията и гаранционните условия за много важни. Какво точно покриват? Каква е стандартната процедура при гаранционен ремонт на касовите апарати? Ще се опитаме да дадем отговор на тези важни за бизнеса въпроси в този пост. Общите гаранционни условия са: 1. ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СЕРВИЗНАТА ФИРМА НАЙ-ОБЩО СА СЛЕДНИТЕ – Технически консултации за опериране с инсталираната техника. – Завеждане на сервизно досие на касовия апарат или фискален принтер и своевременно отразяване на всички Прочетете повече…

Да доработя ли старото фискално устройство или да си купя ново?

Този въпрос най-вероятно интересува доста от хората използващи касови апрати и отговора не е еднозначен. Основният въпрос, който седи пред собственика е : Какво печеля ако доработя и какво печеля ако си взема нов касов апарат? Вариант 1: ” Доработка на старо фискално устройство било то касов апарат или фискален принтер” Плюсовете са няколко: Не е необходимо допълнително обучение на персонала за работа с нов касов апарат или фискален принтер. “Няма да давам грешни пари Прочетете повече…

Необходими документи за покупка на касов апарат

Необходимо е да имате актуално състояние на юридическото лице (копие или оригинал). Печат на фирмата (за да подпечатате бланката с данните за въвеждане в експлоатация). Необходимо е да попълните бланка с данните за вида дейност, който ще упражнява фирмата, а също и конкретните данни за самия търговски обект. Трябва да знаете какви стоки или артикулни групи  ще продавате, за да бъдат програмирани първоначално в касовия апарат.

Какво да направиме при смяна на адрес на обекта в касов апарат?

рябва да уведомите предварително сервизната фирма за бъдещата промяна в адреса на обекта. Попълва паспорта на устройството: причина за препрограмирането, стар адрес и нов адрес на обекта, точна дата и час на програмирането. Програмира касовият апарат Регистрира промяната на адреса в данъчният терминал и изпраща данните към НАП Бележката, удостоверяваща направените промени се прикрепя към паспорта на касовия апарат. Сервизната фирма издава ново свидетелство за регистрация на касовия апарат с новите данни. Търговецът е длъжен да отбележи промяната Прочетете повече…

Какво трябва да направим за да бракуваме старо фискално устройство?

За да бракуваме стар касов апарат или фискален принтер е небходимо да направим следните стъпки: Да се свържеме със сервизната фирма обслужваща касовия апарат и да го занесеме на място в сервиза, заедно със следните документи: Свидетелство за регистрация, Паспорт на фискалното устройство, Договор за техническо обслужване на съответния касов апарат. Сервиза издава протокол за ремонт, в който се посочва причината за ремонта, сериен номер на устройството, дата и точен час на приемане за ремонт.Попълва паспорта на устройството, като отбелязва причината за ремонта, точен дата и час на приемане на касовия Прочетете повече…

Ако търговецът не издаде фискален бон го връзват с НАП – принудително

ружествата, които допускат нарушения при работата с касови апарати, ще трябва да свържат устройствата с Националната агенция за приходите предсрочно. Това предвижда проект за промени в наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти. Проектът е публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите. Според предвижданите промени електронната връзка с приходната агенция ще трябва да се осъществи до десет дни след като данъчните инспектори са съставили акта за нарушение. Крайният срок за свързването на всички касови апарати с Прочетете повече…

Излезе доработката за връзка с НАП на касов апарат Датекс МР-55В

Модификацията на Касов апарат Датекс МР-55В е вече факт и е с абравиатура Датекс МР-55В DV, собствениците на този модел касови апарати, вече могат да се свържат със сервизните фирми и да направят доработката на касовите апарати.

Проверете дали старият Ви касов апарат може да бъде свързан с НАП

Можете да проверите ТУК като изберете производителя, а след това и модела, който притежавате. Така ще бъдете сигурни дали апарата подлежи на допълнителна доработка или трябва да го бракувате и закупите нов.